Xe Van Tera-V - Toàn Thắng Auto - 0969213289 & 0909213289

Xe Van Tera-V
Sản phẩm cùng loại
Khối lượng toàn tải: 2.258. - Động cơ: SWD16M 1.6L, From ITALY. -Kích thước thùng: 2.500x1.390x1.320. -Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km
Liên hệ: 0909213289
Khối lượng toàn tải: 2.435. -Động cơ: SWD16M 1.6L, From ITALY. -Kích thước thùng: 1.545x1.430x1.240. -Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km
Liên hệ: 0909213289
Khối lượng toàn tải: 2.270. -Động cơ: SWCG14 1.5L, From ITALY. -Kích thước thùng: 2.080x1.460x1.290. -Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km
Liên hệ: 0909213289
Khối lượng toàn tải: 2.200. -Động cơ: SWCG14 1.5L, From ITALY. -Kích thước thùng: 1.410x1.460x1.260. -Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km
Liên hệ: 0909213289

HOTLINE
0909213289
0939.619.689